Block title
Block content

"Muvaffakiyet", "ikram-ı İlâhî", "keramet-i Kur’âniye", "Kur’ân’ın i’câz-ı mânevîsinin şûleleri" ifadelerini açıklar mısınız? Ayrıca "âdi keramat"tan kasıt nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muvaffakiyet; İman ve Kur’an hizmetinde başarılı olma, engelleri aşmaya mazhar olma, zorluklar karşısında Allah’ın inayet ve yardımı ile sağlam durmak gibi bir çok manalara geliyor. Nur talebelerinin hem az hem fakir hem de siyaseten zayıf olmalarına karşın Risale-i Nurları matbaasız el ile altı yüz bin nüsha çoğaltmaları bir muvaffakiyet değil de nedir acaba?

Keramet-i Kur’aniye Kur’an ve sünnet çerçevesinde nefsini ıslah edip manevi ve kalbi aydınlanmanın neticesinde insanlarda görünen harikulade olaylardır.

Keramet Allah’ın fiilidir, bir ikram, bir ihsandır. Ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hâmi ve rakîb olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakîni de fazlalaşır. Risale-i Nur talebeleri hem Kur’an hizmetinin hadimleri oldukları için, hem de Risale-i Nurların tahkiki iman dersleri ile nefislerini ıslah-ı tam ettikleri için, yine Kur’an’ın inayet ve bereketi ile birçok kerametlere mazhar olmuşlardır.

İkram, insanın makam ve gayretinin hiç karışmadan geldiği İlahi inayet ve yardımlardır. İnsanın ikramda hiçbir hakkı ve gayreti olmadığı için izhar ve ilan edilmesi direkt olarak nimeti ilan anlamına geliyor ki, Risale-i Nurlarda ifade edilen inayetler ekseri bu kabilden kerametlerdir ve inayetlerdir.

Bütün bu keramet ve ikramların asıl membaı, Kur’an’ın manevi mucizeliği ve bereketidir. Yani Risale-i Nurlar Kur’an’ın mucizeliğini ilmi bir şekilde ispat ve ilan ettiği için, bu inayet ve ikramlar geliyor demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

isahalim
Yukarıda "Risale-i Nurları matbaasız el ile altı yüz bin nüsha çoğalttıklarını" söylüyorsunuz. Yani 600.000 adet Külliyat mı yoksa 600.000 sayfa mı, yani Külliyat yaklaşık 6000 sayfa olduğuna göre toplam 100 Külliyat kadar mı Nur Şakirtleri elleriyle çoğaltmışlar? Teşekkür ederim...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Biz bunu ne külliyat olarak ne de sayfa olarak anlamıyoruz. Nüshayı risale (küçük sözler gibi) külliyat (bütün Risale-i Nur) ve bir kitap (Mektubat ve Lemalar gibi) şeklinde anlıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...