Block title
Block content

"Muvakkat hayvanî bir hayatı, iki genc-i mücehhez pençeli; ekseriyeti kazanmak için, imhayı esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize musallat ederek bizi silâhtan tecrit ediyor." Buradaki tabirler neye işaret ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Der: Yaşayınız. Fakat bir tek adam bana hıyânet etse yakarım, yıkarım!"

"Şayet bir adam hakka sadakat namına onun kâfirane zulmüne karşı hıyânet etse, Ayasofya'ya iltica etse, milyarlara değer o mukaddes binayı harap eder. Veyahut, bir köyde ona bir hain bulunsa, çoluk çocuğuyla mahvetmek veya bir cemaatte ona muzır biri varsa cemaati ifnâ etmek, her vakit kendinde selâhiyet görüyor. Lânet o medeniyete ki, ona o salâhiyeti vermiş! Acaba, bütün millet bir kalbde -hem münafık, hançer-i zulmünden mütelezziz olacak ahmak bir kalbde- ittifakından daha muhal ne var?"

"Şeytan gibi hasis hisleri, fena ahlâkları teşci ve himaye eder, iyi hisleri söndürür. Hem insanî, İslâmî hayatı men etmekle beraber, muvakkat hayvanî bir hayatı, iki genc-i mücehhez pençeli; ekseriyeti kazanmak için, imhayı esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize musallat ederek bizi silâhtan tecrit ediyor. İşte onun himayeti, işte hayatımız!"(1)

Buradaki "ciğerlerimiz" insani duygularımızla imani duygularımızdır. İnsan bu iki duyguyu geliştirirse, hem dünyada ahlaklı ve güzel bir insan olur hem de ahiretini kurtarmış olur.

 “Hem insanî, İslâmî hayatı men etmekle beraber,..” Bu cümlede işaret edildiği gibi, zorba ve işgalci İngilizler iman ve İslam esaslarını bozmak ve toplumu kendine çevirmek için nefsin hoşuna giden hevanın yolunu açmaya çalışıyor.

Yani şunu demeye çalışıyor, "Bırakın bu ibadeti bu imanı, dünyalılaşın ve dünyanın nimetlerinden istifadeye etmeye bakın." diyerek, insanın nefsini ve hayvani arzularını tahrik ediyor.

Oysa insanın nefis ve hevasına karşı en büyük silahı, iman ve insaniyettir. Üstadımız iki kelbe şu cümle ile işaret ediyor “Şeytan gibi hasis hisleri, fena ahlâkları teşci ve himaye eder.” Yani şeytani hisleri uyandırmak birinci köpek, kötü ahlaka teşvik etmek de ikinci köpek oluyor. İki ciğeri yukarıda izah etmiştik. 

(1) bk. Hutuvat-ı Sitte,

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...