Block title
Block content

"Müvazene sırrına binâen, hassas bir terazinin iki kefesinde iki ceviz veyahut iki güneş bulunsa; hangi kefesine bir şey ilâve edilirse, o aşağı iner; ötekisi havaya kalkar." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi, imkân; tarafları müsavi olan, yâni olup olmama şıklarından her ikisi de aynı derecede bulunan demektir. Her şeyin yaratılmasıyla yaratılmaması müsavidir. Cenâb-ı Hak bir şeyin yaratmayı irade ettiğinde yaratılma kefesi yukarı çıkar, yaratılmama ise aşağı iner.  Bu konuda bir yıldızla bir çiçeğin farkı yoktur. Zira, ikisi de mümkin gurubuna girerler;  o yönden birbirine eşittirler. Allah, çiçek yaratmayı irade ettiğinde çiçek yaratılır, güneş yaratmayı irade ettiğinde güneş yaratılır. Bu noktada,  çiçekle güneşin farkı yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hubab | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 747 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...