Block title
Block content

"Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakikî bir vazife-i insaniye!" Bu ifadeye göre, dünya işleri hakiki olmayan vazife midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya işleri insana kulluk vazifesini unutturuyor ise, o zaman bu işler insanın vazifesi değil düşmanı oluyorlar. Ama dünyalık işler kulluk vazifesine bir engel teşkil etmiyor ise, o zaman dünya işleri de bir yönü ile ibadet hükmüne geçiyor.

Mesela, bir inşaat işçisi günlük çalışması içinde vakit namazlarına riayet ediyorsa, inşaattaki bütün çalışma ve gayretleri ibadete dönüşüp ahiret hesabına yazılıyor. İslam dünya işlerini bizatihi zararlı ya da düşman olarak görmüyor, sadece ibadetlerini aksatıyor ise zararlı görüyor.

Ayrıca dünya işlerine can sıkıntısından kurtulmak için bir meşguliyet bir uğraşı bir eğlence nazarı ile bakmak gerekiyor; kafir ve gafillerin yaptığı gibi dünya işlerini bir amaç bir gaye olarak görmemek gerekiyor. Allah dileseydi dünya işlerini araya koymadan nimetlerini direkt bahşederdi. Oysa Allah insana dünya işlerini sıkılmasın usanmasın diye bir meşguliyet bir uğraşı bir eğlence olarak şart koşmuştur.

İnsanın dünyaya gönderilmesinin asıl amacı imtihan, ibadet ve kulluk gibi şeylerdir.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 245 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...