Block title
Block content

“Namazdan hoşlanmayan nefsim.” ifadesi genel midir? Yani nefsi mutmainne veya daha yüksek makamda olanlar için de geçerli midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, Hazreti Yusuf aleyhisselama ittiba ederek Ayet-i Kerimede haber verildiği gibi “Muhakkak nefis elbette kötülüğü ister.” hükmünü dile getirmek üzeri bu ifadeyi kullanıyor.

Burada nefsin mahiyetine nazar ediliyor ve hüküm umumî olarak veriliyor. Nefsin namazdan hoşlanmadığı gerçeği dile getiriliyor.

Ancak nefsini temizleyenler, terakki ve teali ettirip “raziye ve marziye” makamına çıkanlar, yani "Allah onlardan, onlar da Allah’tan razı” şeklinde haber verilen ulviyete kavuşanlar, namazı zevk ve şevk ile kılarlar. Onlar için namazdan hoşlanmamak düşünülemez. Aksine onlar, farzlarla yetinmeyip Allah Resulüne (asm.) ittiba ederek nice nafile namazları da yine şevk ile kılar; Allah’a hitap etmenin, huzuruna çıkmanın zevkini daha çok yaşamak isterler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...