"Namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümâtını dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık perişaniyet içindeki tebeddülât ve harekât..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namaz kılmakla Allah’ın emrine itaat eden insan, bütün varlık âleminin de ilahi emirlere göre hareket ettiğinin ve kendilerine yüklenen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğinin farkına varır. Bütün âlemleri Allah’ın terbiye ettiğini düşünen insan, çevresini kuşatan sonsuz denecek kadar varlığı ve bir o kadar hadiseyi başıboş zannetme gafletinden kurtulur. Her şeyin Allah’ın terbiyesiyle bir kemal noktasına geldiğini düşünür ve kendi ruh âleminin de ancak iman ve ibadet ile terakki ve tekemmül edeceğinin şuuruna varır. Bu gibi düşüncelerin her biri bir zulümatı dağıtır.

İman en büyük nurdur, küfür zulümatını dağıtır.

Her şeyi Allah’ın terbiye ettiğini bilmek eşyayı başıboş zannetme zulmetini dağıtır.

Allah’ın Alîm ve Hakîm olduğunu hatırlamak ve her şeyin ilahi ilim dairesinde cereyan ettiğini bilmek, aklının ermediği şeyleri veya işleri hikmetsiz zannetme zulümatını dağıtır.

Ahireti, mizanı, cenneti hatırlamak, ölümün hiçlik ve yokluk olduğunu zannetme zulümatını dağıtır.

Üstat Hazretleri bir başka risalesinde mahlukatın zahiren karışık hallerine akıl erdiremeyen ve onları hikmetsiz vehmeden insanlara, o eşyanın ve o hâdiselerin diliyle şöyle ders verir:

“Bizdeki karışıklıklar bir nevi kitabettir.”

Bu harika benzetmede, düz çizgilerden bir mana çıkmadığına, kelime ve cümlelerin ancak farklı şekillerdeki harflerin bir araya getirilmeleriyle teşekkül edeceğine dikkat çekiliyor. Bizim nefsimiz; kedersiz, sıkıntısız ve zahmetsiz bir hayattan yanadır. Bunlar ise düz çizgiler gibidirler. Halbuki yine Üstat Hazretlerinin beyan ettiği gibi, “Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar.”(1)

Konunun devamında, "Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider.” buyurulmakla böyle bir hayat, fazla bir mana ifade etmeyen düz çizgilere benzetilmiş olur. Bu âlemde cereyan eden hadiseler de yazıdaki o eğri çizgiler gibidirler.

1) bk. Lem’alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...