Block title
Block content

“Namazın mütenevvi ezkâr ve harekâtiyle işaret ettiği vezaif ve makamatı mufassalan gördüler.” ifadesinde çok yüksek manalar nazara verilmektedir. Bu manalar herkes için geçerli midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir şeyin “mutlak” zikredilmesi “kemaline” delalet eder. Burada da bir kayıt konulmaksızın, yani şu zatların, bu zatların namazı denilmeyerek “namazın” mutlak zikredilmesi, “kâmil namaz” demek olur ki, o da peygamberlerin, evliya ve asfiyanın namazlarıdır.

Bu gibi bahislerde, bizlerin de o yüksek manalara yaklaşmak ve o büyük zatlara benzemek için gayret göstermemize bir tembih vardır.

Bu noktada yapılacak ilk iş önce haramları, sonra şüphelileri tamamen terk etmek, daha sonra salih amelleri artırma yoluna gitmektir. Büyük zatlar, feyiz ve kemalatta ilk ve en önemli şart olarak “helal lokmayı” nazara verirler. Haramlardan uzak kalmakla birlikte, helal dairesinde de israftan sakınmayı öğütlerler.

Abdulkadir Geylani Hazretleri bu noktada şu uyarmayı yapar:

“Haramın azabı varsa, helalin de hesabı vardır.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...