"Namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir." izah eder misiniz? Çalışmanın ibadet olduğuna deliller nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın farz olan ibadetlerini aksatmadan, helal dairede rızkını araması ve nafakası için çalışması hem güzeldir hem de ibadettir. Sadece ibadet ile meşgul olup çalışmamak, başkalarına yük olmak doğru değildir. Bu, İslâm dini ile de bağdaşmaz.

Dünya, Rezzak olan Allah’ın türlü nimetlerinin pişirildiği bir mutfaktır. İnsan bu mutfaktan tayinatını, yani rızkını ve nafakasını aramak ile mükelleftir. Bunu yaparken de kulluk vazifesi ihmal edilmemeli, ibadetler aksatılmamalı, hırs gösterilmemelidir.

Çalışmanın ibadet olduğunu ifade eden bazı âyet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri nakledelim:

“Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.”(Cuma, 62/10)

Ebu Said Hazretleri (r.a.) rivayet etmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Güvenilir ve dürüst tüccar; peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır.”(Tirmizi)

İbn-i Abbas (r.a.) rivayet etmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kim el işinde yorulursa bağışlanmış olarak akşama kavuşur.”

İbn-i Abbas (r.a.) rivayet etmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Allah sanatkâr mümini sever.” (Taberani)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...