"Nâs sûresinin hısn-ı hasîni ve kale-i metîninin kapısını o on üç anahtarla aç, gir, selâmeti bul." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların Mâlikine, insanların İlâhına. İnsanların kalbine sinsice vesvese verenin şerrinden. Cinden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden." (Nâs, 114/1-6)

Hısn-ı Hasîn; çok kuvvetli ve en sağlam korunma demektir ki, bu tabir aynı zamanda Nas suresinin bir unvanıdır. Nitekim Muvazateyn (Felak ve Nas surelerinin ortak ismidir) surelerinin, sığınılması gereken iki kale olduğuna dair hadisler de bulunmaktadır.

"Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul euzu bi'rabbi'l-felak ve Kul euzu bi-rabbi'n-nas sureleri."(1)

On Üçüncü Lem'a ise, bu iki sağlam kalenin kapılarını açan "on üç anahtar" niteliğindedir. Dikkat edilirse bu lem'a en çok şer ve şeytanla ilgili konuların vuzuha kavuşturulduğu bir lem'adır.

On Üçüncü Lem'a Muvazateyn surelerinin tam ve hakiki bir tefsiri niteliğindedir.

(1) bk. Müslim, Misafirin 264, (814); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 12, (2904).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...