"Nasıl en hafî umur-u gaybiye vukua geldikte, veyahut vukua yakın olduktan sonra, hiss-i kablelvukuun bir nev’iyle bilinir. O gaybı bilmek değil, belki o, mevcudu veya mukarrebü’l-vücudu bilmektir." Hiss-i kablelvuku, ruh ile ilgili mi?

Soru Detayı

Ruh'a Allah gaybı bildirmiyor mu? Ruhun ihtiyacı var mı işaretlere?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mutlak gaybı, yani Allah’ın ezelî ilminde olan ve hiçbir emare ile açığa çıkmamış bir şeyi Allah’tan başka kimse bilemez. Lakin bu bilgi ezelî ilimden levh-i mahfuza, Levh-i Mahv-İsbata geçtiğinde insanlar bir takım işaretler ile gayba muttali olabilir. Bu muttali olma hâline hiss-i kablelvuku, yani vaka olmadan vakayı hissetme denilmektedir.

Bir hâdise ancak olurken ya da olması yakınken yani emareleri ortaya çıkınca bilinebilir. Ruhun ve kalbin mutlak gaybı bilmeleri söz konusu değildir. Ama Allah gaybı dilediği bazı kullarına emareler çıkmadan da bildirebilir. Bu ya vahiy yolu ile olur ki, bu peygamberlere has bir durumdur, ya da ilham yolu olur, bu da derecesine göre her insanda olabilir.

Allah bildirmezse ruh da kalp de delil ve işaretlere muhtaçtır. Yani nuraniyet kazanmış bir ruh da olsa gayba ancak emareler ile ulaşabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...