Block title
Block content

"Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya herbir fert o cinayeti işlemiş gibi, o düşman aşiret onlara düşman olur..." Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez." (En'âm, 6/164)

Risale-i Nurların çok yerlerinde bu ayetin manası ve adalet-i mahza savunulmuştur. Hal böyle olunca, Üstad Hazretlerinin, dediğiniz anlamdaki manayı savunması ya da onaylaması kabil ve mümkün değildir. Buradaki "hakikat" tabiri, realite anlamında kullanılmaktadır. Özellikle avam insanlar arasında maalesef durum böyledir. Zaten Üstad da aşiret örneğini veriyor. Havas insanlar böyle düşünmez. Avam ehli bu haksız uygulamada o kadar ileri giderler ki, kendilerinden bir insan başka bir aşiret mensubu tarafından öldürülse, kimin vurduğuna bakmadan, o aşiretten gelişigüzel birini öldürerek intikam aldıklarını kabul ederler.

Adalet-i Mahza: Toplum için fert feda edilemez. "Bir gemide dokuz cani, bir masum olsa o gemi batırılamaz." görüşünü savunuyor ki, bu aynı zamanda Kur’an’ın adalet anlayışıdır.

Lakin bu sosyal realitede bazı temsil ve kinaye noktalar da vardır. Müslüman, bir adım atarken, bütün Müslümanları temsilen adım atmalıdır. Yani çok dikkatli ve titiz olmalıdır. Zira bu zamanın insanları bir Müslümandan sadır olacak iyiliği de kötülüğü de bütün İslam alemine mal ediyor. Öyle ise her Müslüman dikkatli ve teyakkuz içinde olmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...