Block title
Block content

"Nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında..." cümlesine binaen; bitkilerin farklılık sebebleri zaten tohumlarında saklı. Toprağın o çiçeklerin hasiyetlerini bilmesine ne gerek var?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toprak bunları yapıyor, diyebilmek için toprağın, o tohumların anatomisini mükemmel bir şekilde bilmesi zaruridir. Yoksa ilimsiz icat imkansızdır, bu insanlar için de geçerli bir hükümdür. Nasıl motordan anlamayan ve motorun mekanizmasını bilmeyen bir adam motorun en küçük bir arızasını dahi yapamaz ise, aynı şekilde tohumların içine ince ve latif bir şekilde yazılmış programları bilmeyen bir toprak ve hava da  çiçek üstünde icat davasında bulunamaz.

Ama maddeci felsefesinin iddiası, çiçeği sebepler yapıyor şeklindedir. Bunun anlamı, çiçeğin mucidi toprak, hava, su ve ateş gibi ilimsiz ve cansız maddelerdir. Üstad Hazretleri de haklı olarak, her tarafı ilim ve şuur olan bir eserin, ilimsiz ve şuursuz sebepler  eli ile icat edilmesi mümkün değil, diyerek kati bir surette bu düşüncenin batıllığını ortaya koyuyor.

Diğer bir husus, bir çiçeğin tohumunda saklı olan programın tatbik sahasına çıkıp yeşerebilmesi için, bütün kainatın ve sebeplerin bir fabrika gibi işlemesi gerekiyor. Bu sebeplerden bir tanesi olmasa o çiçek hayat bulamaz. Öyle ise çiçeği icat eden Zat'ın bütün kainatı ve sebepleri avucunun içinde tutması gerekir ki çiçeği icat edebilsin. Bütün bunların yapılabilmesi için sonsuz bir ilim, irade ve kudret  gerekiyor. Bu üç sıfat olmadan bir çiçeğin icadı kabil değildir.

Çiçeğin icadında güneş ve dünyanın  milimetrik hareketleri bile hesap edilirken nasıl olurda çiçek ilimsiz olabilir denilir, anlamak çok zor. İlimsiz ve iradesiz ve dahi kudretsiz bir  yaprak bile kıpırdamaz. Fiil nasıl faile bakıyor ise çiçekte ve sebeplerdeki harika hikmet ve sanatlar da Allah’ın ilim sıfatına şahitlik ediyor. Buda icat işinde ilimin zaruri bir sıfat olduğunu kanıtlıyor. Şayet çiçek topraktan hasıl oluyor diyorsan, toprağın da sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olduğunu kabul etmen gerekir ki bu tam bir hurafe olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

çekirdek

Topraktaki akılsız ve şuursuz zerreler, muntazam ve karışık bir fabrika hükmünde olan bir çiçeğin bünyesine girip, muntazaman, şaşırmadan işliyorlar..O akılsız ve şuursuz ve kör toprak zerreleri ilim ve irade sahibi bir zatın kudreti tecelli etmezse, kendi başlarına iş yapamayacak kadar akılsız, şuursuz ve kördürler.

Ayrıca, o tohumdaki manevi program ve fihriste de akılları hayrette bırakan bir sanat ve hikmet harikasıdır..Akılsız ve şuursuz ve kör sebeplerin işi olamaz. Ancak ilim ve irade ile olur.

Ayrıca, mesela bir çiçek trilyonlarca zerrenin muntazam bir tabur gibi birlikte hareket etmesi ile meydana geliyor...Trilyonlarca zerre hep birlikte bir tek yerden emir almış gibi mesela çiçeğin o ince püskülcüklerini yapmak için hareket ediyorlar..Bu trilyonlarca akılsız, şuursuz ve kör zerreyi hep birlikte hareket ettiren ilim ve irade sahibi bir kudret gerekir..Çünkü, ne toprakta ve ne de tohumun içindeki program ve fihristede, bu trilyonlarca zerreyi hep birlikte hareket ettirecek bir kuvvet olmadığı gibi, çiçeği teşkil eden akılsız ve şuursuz ve kör trilyonlarca zerrelerde de, tohumdaki o manevi programı okuyacak ve karıştırmadan, yanlış yapmadan muntazam bir tabur gibi hareket edecek bir kabiliyet yoktur..Öyle ise, o çiçeğin trilyonlarca zerresini, o tohumdaki programa göre hareket ettiren ilim ve irade sahibi bir zatın kudreti vardır..

Elhasıl, o tohumun fihristesinin ve programının toz tanesi kadar bir tohumda dercedilmesi de, tohumdaki trilyonlarca atomun hep birlikte şaşırmadan karıştırmadan hareket etmesi de, topraktaki zerrelerin o çiçeğin bünyesinde şaşırmadan iş yapması da hep ilim ve irade sahibi zatın kudretinin tecellisini gösterir...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...