"Nasıl ki bir insan, bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envâını, nümunegâh küçük bir bahçesinde cem eder; ve bir dükkâncı, bütün mallarındaki nümuneleri bir listede cem eder; ve bir insan, tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebettar..." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, fıtrat ve sahip olduğu istidat ve kabiliyetler açısından bütün türlerin, bütün cinslerin, bütün varlıkların bir karışımı bir özeti bir prototipi gibidir.

Nasıl Allah’ın isimleri içinde bir ism-i azam varsa, bu isimlerin mazharları içinde de bir mazhar-ı azam vardır ki bu mazhar-ı azam insan ve onun mahiyetidir. Evet, insan Allah’ın bütün sıfat, şuunat ve isimlerine tam bir ayna tam bir makestir. İnsanın maddesi ve cirmi küçük olsa da sahip olduğu ene, duygular ve istidatlar sayesinde Allah’ın bütün isimlerine mazhar olacak bir mahiyete ve genişliğe sahiptir.

Üstad Hazretlerinin ifadesiyle,

"... mahiyet-i insaniye, şu kâinatın bir misal-i musağğarı olduğundan, adeta âlemde ne varsa insanda nümunesi vardır."(1)

İnsan kâinatın küçültülmüş bir numunesidir. Yani insanı büyültsen kâinat, kâinatı küçültsen insan olur...

Evet, insan kâinatın küçültülmüş bir numunesi ve modelidir. Kâinatta azametli ve büyük yazılmış tevhit hakikatleri, insanın mahiyetinde küçük ve okunaklı bir şekilde yazılmıştır. Bu hususta kâinat ile insan müsavidir, fark sadece kemiyettedir, yani boyut ve hacimdedir.

Kâinat bir orman insan ise bu ormanın botanik bahçesi, kâinat bir alışveriş merkezi, insan ise bu alışveriş merkezinin hesap listesi gibidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...