Block title
Block content

"Nasıl ki bir padişahın daire-i hükûmeti itibarıyla ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Meselâ..." Devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Temsilde hata olmasın, görüyoruz ki, nasıl ki bir padişahın daire-i hükûmeti itibarıyla ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Meselâ daire-i adliye onu Hâkim-i Âdil ismiyle yad eder. Daire-i askeriye onu Kumandan-ı Âzam namıyla bilir. Daire-i meşihat onu Halife ismiyle zikreder. Daire-i mülkiye onu Sultan namiyle tanır. Mutî ahali ona Merhametkâr Padişah derler. Âsi insanlar ona Kahhar Hâkim derler. Daha bunlara kıyas et..."(1) 

Allah’ın her bir isim ve sıfatı kainatta kendi dairesini açıp orada en parlak ve güçlü bir şekilde tecelli ediyor. İnsanlar da Allah’ın isim ve sıfatlarını bu daireleri okuyarak tanıyorlar. Yoksa insanlar hariçten Allah’a isim ve unvanlar takıyor değiller.

Allah, kainat olsa da olmasa da bu isim ve unvanlara zaten sahiptir. Kainat sadece bu isimlerin tecelli ettiği bir mahal bir merkez bir platformdur. İnsanlar kainattan hareketle Allah’a isim takmıyorlar, aksine isimler kainatta farklı daireler açıyor ve o daireler de o isimlerin tecelli merkezi oluyorlar.

 Mesela Allah ezelde Rezzak ismine sahipti Rezzak ismi bilahare kendi mana ve hükmünü icra etmek için yeryüzünde tecelli etti.

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...