"Nasıl ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delalet eder ki, o tarla herhalde tohum sahibinin taht-ı tasarrufatında olduğunu, hem o tohum dahi tarla mutasarrıfının taht-ı tasarrufunda olduğunu..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir tarlaya herhangi bir tohum nevinin ekilmesi halinde, iki çeşit tasarruf birlikte görülür. Birisi, o tarla kimin tasarrufunda ise, o tohum da onundur. Diğeri, bir tohum kimin tasarrufunda ise onun ekildiği tarla da onun tasarrufundadır. Yani, tarla kimin ise, tohum da onundur ve tohum kimin ise tarla da onundur.

Tatbik sahası çok geniş olan bu misali, Üstad Hazretleri kâinatın en büyük dairesine ve onun mahsullerine tatbik ediliyor. Unsurlar, yani elementler âlemini bir tarla olarak ele alıyor; bütün nebatat ve hayvanat ise o tarlanın mahsulleri gibi oluyorlar.

Bitkilerin tohumları ve çekirdekleri gibi hayvanların yumurtaları ve nutfeleri de yine o tarlanın mahsulleridir. Bahçeler, tarlalar ve rahimler de o tarlanın ayrı mahsulleridirler. Bu birinci mahsuller ikinci mahsullerde ekilirler ve onlardan milyonlarca çeşit bitki ve hayvan meydana gelir.

Tarlalar kimin ise onlara ekilen tohumlar da onundur. Keza, bu tohumlar kimin ise onların ekildikleri tarlalar da onundur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...