Block title
Block content

"Nasıl ki, hariçte bir uçurum üzerinde atlamak veyahut bir dar yerde geçmekte küll ve küll-ü vahid birdir. Teavün fayda vermez." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Uçurumdan atlayan adama yardım edemeyiz, çünkü uçurumun üzerinden atlamak tek kişilik bir faaliyettir. İkinci adamın atlarken ona yardım etmesi mümkün değildir. Aynı durum dar bir yerden geçen adam içinde geçerlidir; çünkü delik bir kişinin sığacağı bir yer olduğu için, ikinci bir adamın oraya girip ona yardım etmesi düşünülemez.

Ama ağır bir taşı kaldırmak öyle değildir; taşın kaldırılmasına ne kadar el gelirse o kadar iş kolaylaşır. Yani ağır bir taşı kaldırma işleminde yardımlaşma ve dayanışma normal ve çok gerekli bir durum iken, uçurumdan atlama ya da dar bir delikten geçme işinde ise tersi bir durum vardır.

Üstadımız bu örnekleri maddi ve manevi ilimler için kullanıyor. Maddi ilimler ağır bir taşın kaldırılması gibi yardımlaşma ve dayanışma ile olan ilimler iken, manevi ilim uçurumdan atlama ya da dar bir delikten geçme gibi şahsi ve kişisel bir ilimdir.

Maddi ilimler fen ilimleridir ki, bu ilimleri öğrenmek ve talim etmek ancak dayanışma ve yardımlaşma ile olur. Mesela, tıp maddi bir ilimdir bu ilmin bugünkü seviyeye gelmesinde binlerce insanın katkı ve emeği vardır. Ve bu ilmi öğrenip üzerinde uzman olmak zaman ve emek ister. Bir göz doktorunun en az on beş yıl tahsilde bulunması gibi.

Üstadımız maddi ilimlerin bu cihetini bir taşın kaldırılması ile ifade ediyor. Malum taşı kaldırırken ne kadar el olursa o kadar kolay olur. Yani maddi ilimler insanlığın ortak akıl ve ortak emeğinin bir neticesidir ve bunu elde etmekte insan başkalarının yardım ve emeğine muhtaçtır. 

Manevi ilimlerde ise durum tersinedir. Bu cihetle maddi ilimler ile manevi makamları kıyaslamak yanlış olur. Zira maddi ilimler yukarıda da bir nebze değindiğimiz gibi, tekamül kanunu gereği zaman ve müddetle ve insanların kolektif aklı ile elde edilen bir sahadır. Yani peyderpey gelişir ve büyür. Ama manevi makamlarda bu şart yoktur, bir anda veya kısa bir müddet için insan yüksek makamları elde edebilir. Sahabenin Peygamber Efendimiz (asm)'in bir dakika sohbeti ile en yüksek makamlara ulaşması meselemize işaret eder. Üstadımız, "Manevi ilimlerde tekemmül ve terakki defi ve ani olarak gerçekleşir." diyerek, bu inceliğe işaret ediyor.

Burada kolektif aklın, zaman ve müddetin bir faydası ve tesiri yoktur, bir ile bin aynı hükmündedir. Manevi ilimler ya da manevi alanda tekemmül etmek dar bir delikten geçmek ya da hendekten atlamak gibidir ki, burada insanların yardımının ve kolektif aklının tesiri ve yardımı söz konusu değildir. İnsan bu sahada kendi irade ve duyguları ile baş başadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...