Block title
Block content

"Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fâtiha-i Şerife şu Kur'ân-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün ibâdâtın envaını şamil bir fihriste,.." ifadelerini açıklayabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, büyük alem olan kâinatın küçültülmüş bir numunesi olduğu ve Fatiha suresi de Kur'an'ın nurani bir özeti olduğu gibi; aynen öyle de namaz dahi bütün ibadet çeşitlerini içinde bulunduran bir özettir.

Mesela; hac, kâbeye yönelmekle, zekât, vakit vermek ve elbiseleri eskitmekle, oruç, bir şey yememekle, kelime-i şehadet, tahiyatta şehadet getirmekle namaz sırasında gerçekleşen ibadetlerdir. Ve namaz diğer bütün mahlukatın ibadet çeşitlerine işaret eden kudsî bir haritadır.

Mesela; kıyamda iken; ağaçlar ve dağların, rükuda; dört ayaklı diğer hayvanların, secdede iken de; sürüngenlerin ibadetlerini temsil ediyoruz. Ayrıca sadece kıyamda, rükuda ve secdede olan meleklerin ibadetlerini de namazda temsil ediyoruz.

“Bedeni ibadet ve taatlerden namazın tahsisi, namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir."

"Çünkü namaz; savm, hac, zekât ve sair hakikatleri havi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin nümunelerine de şamildir."

"Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir.”
(1)

(1) bk. İşarat-ül İ'caz, Bakara Suresi 3. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...