"Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur." Cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Malûmdur ki, âlâ bir şey bozulsa, ednâ birşeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Meselâ, nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazan zehir gibi olur. Öyle de mahlûkatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşarat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalâlet bataklığındaki şerler ve habis ahlâklarla telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar, adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinnî şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur."(1)

İslam dini dinlerin en üstünü ve en mükemmelidir. Dinlerin en üstününü ve en mükemmelini terk eden adam, artık başka dinleri kabul etmez, kanunları tanımaz ve onların terbiyesine girmez. Böyle olunca mürted tam bir anarşist olur ve toplumu zehirler. Nasıl ki, kangren olan aza vücudun bütününe zarar vermemesi için kesilip atılırsa, böyle bir anarşist ve mürted de topluma zarar vermemesi için idam edilip temizlenir.

Üstad Hazretlerinin vermiş olduğu misal gibi, süt ve yoğurt bozulsa yine işlenip kullanılabilir, ama sütün en mükemmel kısmı olan yağ bozulsa, artık bir işe yaramaz. İşte bir Müslüman da güzel ahlâkı ve bütün güzel hasletleri, İslam dininden öğrendiği ve onunla terbiye olduğu için, bu daireden çıktığı zaman artık ruhunda kemalat nevinden hiç bir şey kalmaz ve tam bir canavara dönüşürr. İşte bu yüzden, bütün mezheplerde “mürtedin hakk-ı hayatı yoktur” diye hüküm verilmiştir.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a Onuncu İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...