Block title
Block content

"Nasıl müttefikan sani-i zülcelalin kusursuz kemalatını, harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan edip enzar-ı dikkati celp ediyorlar..." Enbiya ve evliyaların Allah'ın harika sanatlarını teşhir edip göstermelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Peygamber Efendimiz (asv), enbiyaya; Risale-i Nurlar ve Üstad Hazretleri de evliyaya mükemmel ve  muhteşem birer örnektirler.

Evet, insanlık küfür ve inkar karanlığından Hazreti Peygamber Efendimizin (asv) getirdiği nur ile kurtulmuştur. İnsanlık Allah’ı ve sıfatlarını onun getirdiği İslam nuru ile tanımıştır. İnsanlık kainattaki bütün cemal ve kemallerin sonsuz cemal ve kemale işaret eden küçük işaretçikler olduğunu Hazreti Peygamber Efendimizin (asv) getirdiği hidayet nuru  ile anlamışlardır.

Evet, Risale-i Nurların tahkiki iman dersini verip, Allah’ı isim ve sıfatları ile bize tanıttırması, bunun en azam ve en güzel örneklerindendir diyebiliriz.

Risale-i Nurların yüzlerce cüzleri Allah’ın sonsuz cemal ve kamelinden bahsediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...