"Nasıl müttefikan Sâni-i Zülcelalin kusursuz kemâlâtını, hârika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan edip enzâr-ı dikkati celb ediyorlar..." Enbiya ve evliyaların Allah'ın hârika sanatlarını teşhir edip göstermelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, insanlık küfür ve inkâr karanlığından Peygamber Efendimizin (asm) getirdiği nur ile kurtulmuştur. İnsanlık Allah’ı ve sıfatlarını onun getirdiği İslam nuru ile tanımıştır. İnsanlık kâinattaki bütün cemal ve kemallerin nihayetsiz bir cemal ve kemale işaret eden küçük işaretler olduğunu Hazret-i Peygamberin (asm) getirdiği hidayet nuru ile anlamışlardır.

Onun (asm) bu mukaddes görevini İslam alimleri devam ettirmişlerdir. Asrımızda büyük bir peygamber varisi olan Üstadımızın da tahkikî iman dersini verip, Allah’ı isim ve sıfatları ile bize tanıttırması, bunun en âzam ve en güzel misallerindendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...