"Nasılki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki: 'Padişah beni filan işe memur etmiş.' Senden o davaya bir delil istenilse; padişah 'Evet' dese, nasıl seni tasdik eder..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela Hazreti Muhammed Efendimiz (asm) Mekke’nin ileri gelen müşriklerini toplayıp diyor ki, "Ben Allah’ın elçisiyim ve buna delil olarak da Allah benim için şu gökteki ayı ikiye bölecek." Ve dediği gibi ay bir parmak işareti ile ikiye bölünüyor. Böylece Allah onun kendisine bir elçi olduğunu bu mucize ile onaylamış oluyor.

“Mekke halkı Resulüllah (a.s.m)’tan bir mucize istediler, o da onlara ayın ikiye ayrılması hadisesini iki defa gösterdi.”(1).

Yine bir bedevi gelip Allah Resulüne diyor ki, "Madem sen peygambersin, o zaman şu ağaç buna açık bir dille şahitlik etsin." diyor ve o ağaç Allah’ın bir tasdiki bir onayı ile açık bir dille şahitlik ediyor.(2)

Bu ve buna benzer yüzlerce mucize, Allah’ın, Peygamberini bir tasdiki bir onaylaması ve bir teyidi oluyor...

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim, Münafikîn, 46.
(2) bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:299; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:49.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...