"Nasılki şu âlem bütün mevcûdâtıyla Sâni-i Zülcelaline kat’î delâlet eder. Sâni-i Zülcelâlinde sıfât ve esmâ-i kudsiyesi, dâr-ı âhirete delâlet eder ve gösterir ve ister..." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu âlemin bütün mevcûdâtıyla Sâni-i Zülcelaline kat’î delâlet etmesi bütün mevcudatın “Sâni-i Zülcelâlin sıfât ve esmâ-i kudsiyesi”ne ayna olmalarıyla tahakkuk eder. Zira, “hakiki hakik-i eşya esmâ İlahiyedir.”

Bu kainattaki her şey bir yönüyle esmâ ve sıfatı gösterdikleri gibi diğer yönüyle de ahirete işaret eder.

Cenab-ı Hakkın sıfat ve isimlerinin ahiretin varlığına delaletleri bu Söz’ün Suret ve Hakikatlarında değişik yönleriyle ve farklı isimler esas alınarak izah ve ispat edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...