"Nasraniyet İslamiyet'e teslim olacak..." paragrafını detaylı bir şekilde açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır."

"İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki,

'Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.'"(1)

Allah Kur’an’da, İslam’a yakın ve girmeye müsait en büyük kitle olarak Hristiyanları gösteriyor. Elbette Allah bu kitleyi bazı olay ve hareketlerle ıstıfa ederek, yani teslis gibi hurafelerden arındırarak, İslam’a sevk edecektir.

Burada, Allah, Hristiyanlığı yeniden tamir ve tecdit edecek manasını değil, tevhide ve İslam’a dönüştüreceğini anlamak daha isabetli olur.

İslamiyet her zamanda ve zeminde galiptir. Hak ve doğrulukta tek rehber tek dindir. Bu hususta hiçbir dinin yardımına ve katkısına muhtaç değildir. Bize düşen, İslam’ın hakkaniyetini ve doğruluğunu tavır ve amelimizle, İslam’a girmeye müsait Hristiyanlara karşı göstermemizdir.

Akıl ve fen bu asra hükmettiği için, hak ve hakikat elbette bir gün insanların zihnine ve kalbine güneş gibi doğacaktır. Bundan karlı çıkacak olan yegane din de İslam olacaktır. "Paslanmış bîhemtâ bir elmas, daima mücellâ cama müreccahtır." sözünde olduğu gibi, İslam dini bu asırda biraz tozlanmış olsa bile, aslı elmastır. Bir saykal ile eski haline yeniden dönecektir.

Kur’an hakikatleri bu zamanda batıl ve yanlış fikirleri mağlup edip, insanlığın fikir ve gönül dünyasına güneş gibi doğacaktır inşallah. Bu zamanda Kur’an hakikatlerini en keskin ve kuvvetli bir şekilde ifade eden Risale-i Nurlar, bu tabirin kapsamı içinde kuvvetli bir hisse sahibidir.

Özet olarak, ister "Hristiyan ruhanîleri" tabirinde olsun, ister "Semavi ve ulvi ve halis bir din, İsevilerde zuhur edecek." tabirinde olsun, burada dinsizlik ve komünizm ile mücadele eden dindar Hristiyanlara işaret ediliyor ve onların zamanla İslam’a girmesine bir kinayedir.

Yani dindar Hristiyanlar, İslam hakikatlerine yaklaşma çabası gösteren ve Hristiyanlığın batıl inançlarından sıyrılıp, hakiki tevhit inancı olan İslam’a girmeye hazırlanan geniş bir kitleyi temsil ediyor. Tabi bu bir hareket ve süreçtir, olgunlaşması ve meyvesi geniş bir dönem içinde tahakkuk edecektir.

Kısacası Hristiyanlığın İslam’a teslim olması, İslam’la müşerref olması anlamındadır.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 21.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Eneskanaat
Hristiyanlıkta reform yapan John Calvin'in "The Institutes of the Christian Religion" adlı eserinde resimlere ve heykellere tapınmanın Allah tarafından yasaklandığı belirtildiğinden, Kalvinist kiliselerde ikona ve heykeller bulunmamaktadır. Ayrıca, Üniteryanlar isimli bir Hristiyan grup ise teslis inancını reddedip tevhid inancına sahiptirler. Netice itibariyle, gelecekte nasraniyetin intifa veya ıstıfa edeceği anlaşılmaktadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...