Block title
Block content

NAZAR

 
Nazar, Türkçe’ye bakma olarak çevrilir. Şu var ki, bakış göz sahibi her canlı için kullanılır; ama nazar ancak akıl sahipleri için geçerlidir. “Koyun ota baktı” denir; “Nazar etti,” denmez. Nazarda fikri çalıştırmak, zihni yormak da söz konusudur.

Risale-i Nur’da, “tevhit nazarı”ndan söz edilir. Eşyaya ve hâdiselere bu nazarla bakan insanın tefekkürü küllileşir. İnsan, Allah’ın rızık verici olduğunu, kendi sofrasında, dar bir daire içinde de olsa anlayabilir. Ama bir milyondan fazla hayvan türünün her bir ferdini, kendi sofrası başında hayalen olsun seyretmek tevhid nazarıdır ve insanın tefekkürünü genişletir, marifetini ve hayretini daha da artırır.

Nur Külliyatı’nda bir de “nazar-ı ibretten” söz edilir.
Ayrıca, “tarz-ı nazar ile fünun-u ekvanının maarif-i İlâhî olduğu,” ders verilir. Fenlere hakikat ve hikmet nazarıyla bakıldığında, kâinat bir kitap hâlini alır. Her bir fen, bu kitabın bir meselesini konu almakta, onun ince sırlarını açıklamaya çalışmaktadır.

Yine Nur Külliyatında, ehl-i gafletin nazarında dünyanın bir matemhane, ölümün hiçlik, hayatın bir mücadele olduğu anlatılır. Ve bu hâdiselere, iman hakikatlerinin ne kadar ulvî mânâlar kazandırdığı ders verilir. Semaya bakarken “azamet ve kudret”, hayvanlara bakar “merhamet” kastıyla nazar edilmesi vurgulanır.

Paylaş
Yükleniyor...