Block title
Block content

"Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hurdacı bir adam için çamaşır makinesi elli yüz kilo gelen bir demir yığını iken, bir beyaz eşyacı için 1.500-2.000 TL değerinde bir ev eşyasıdır.

Kainat ve içindeki eşya maddeci felsefeciler için kör, sağır, cansız ve şuursuz sebeplere ve tabiata havale edilen anlamsız bir toplanma ve dağılma iken, aynı kainat ve içindeki eşya ise Peygamber (asm) ve tevhit nazarında Allah’ın isim ve sıfatlarının sergilendiği, gösterime sunulduğu bir meşher bir sergi yeridir.

Peygamber ve tevhit nazarı Allah’ın varlığına, birliğine ve ahirete odaklanmışken, inkarcı felsefenin bakışı ise, sebeplere ve tabiata odaklanmıştır.

Peygamber ve tevhit nazarı her şeyi Allah’ın tedbir ve idaresine verirken, inkarcı felsefenin bakışı ise, her şeyi ya sebeplere ya tabiata ya da tesadüfe veriyor.  

Peygamber ve tevhidin bakış açısı ile inkarcı felsefenin bakış açıları çok farklı ve birbirine zıttır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...