Block title
Block content

"Ne kadar Nebî hakkına hürmet ve ne kadar ezvâcın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebînin azametini ve iki zaifenin şekvâlarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahîmâne ifade etmek içindir." İzahı nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ne kadar Nebî hakkına hürmet ve ne kadar ezvâcın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebînin azametini ve iki zaifenin şekvâlarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahîmâne ifade etmek içindir."(1)

"Eğer Peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, şüphesiz ki onun dostu Allah'tır, Cebrâil'dir ve salih mü'minlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdır." (Tahrim, 66/4)

Onun için bu İlâhî beyandan sonra Allah tarafından Hz. Peygamber (asv)'in eşlerine hitaben buyuruluyor ki

"Eğer her ikiniz Allah'a tövbe ederseniz -ki Hz. Ömer hadisinde bu iki hanımın Aişe ve Hafsa olduğu zikredilmişti- çünkü kalpleriniz kaymıştır. Yani kalplerinizde tövbeyi gerektiren bir kusur bir kayma oldu. Size bir sır söylenmekle gönlünüzde o tarafa meyledip birbirinize uyarak Resulullah (asv)'a karşı ihlâs vazifesinde kusur ettiniz. Binaenaleyh tövbe ederseniz kalpleriniz yapılan nasihatı dinlemiş ve hizaya gelmiş olur." (M.Hamdi Yazır)

Bu ayetin iniş sebebi ve bu sebep hakkındaki tefsirler çok geniş olmasından, biz kısaca bir mealini yukarıda takdim ettik. Burada Peygamber Efendimiz (asv)'in eşlerinden Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe’nin Peygamber Efendimiz (asv) ile aralarında geçen bir olay üzerine, Allah’ın devreye girip nasıl olayı çözümlediği ve her iki tarafın da haklarının nasıl tespit ve tayin edildiğine işaret ediliyor. Bir taraftan eşlerin Peygamber Efendimiz (asv)'e karşı tutumları eleştiriliyor ve onlara hataları bildiriliyor, diğer taraftan Allah Resulü (asv)'ın manevi makamı ve ne kadar hürmete şayan bir mevki sahibi olduğu vurgulanıyor.

Tabi eşlerin hataları nasıl düzeltiliyor ise onların, hukuku olan af yolu da ayetin siyak ve sibakında ifade edilerek Allah’ın ne denli merhamet ve şefkat sahibi olduğu ve mahlukatının en basit işleri ile de alakadar olduğunu bize ilan etmiş oluyor.

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...