Block title
Block content

"Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebinin azametini ve iki zaîfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini, rahîmane ifade etmek içindir." hadise neydi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah tarafından, Hz. Peygamber (asv)'in eşlerine hitaben şöyle buyuruyor:

"Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalpleriniz sapmıştı. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka verirseniz bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de (ona) yardımcıdır."(Tahrim, 66/4)

Ebû Mansur el-Mansuri, Ebu'l-Hasan ed-Darekutnî'den, o Hüseyn b. İsmail'den, o Abdullah b. Şebib'den, o Ahmed b. Muhammed b. Abdulaziz'den, o babasının kitabından, o Zührî'den, o Ubeydullah b. Abdillah'tan, o da İbn Abbas'tan bize şunu rivayet etti:

"Hafsa, Aişe'nin gününde, Rasulullah'ı İbrahim'in annesiyle beraber buldu ve dedi ki: "Onu muhakkak duyuracağım." Rasulullah (asv.) buyurdu ki: "Eğer ona bir daha yaklaşırsam bana haram olsun."

Hafsa (ra) yine de bu durumu Aişe (ra)'ye haber verdi. Allah bu durumu ve Hafsa'nın söylediklerinin bir kısmını Rasulü'ne bildirdi. Bunun üzerine Hafsa Rasulullah (asv.)'a dedi ki:

"Sana bunları kim haber verdi?" O da buyurdu ki:

"Bana, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." (Tahrim: 66/3)

Rasulullah (s.a.v.) bir ay boyunca hanımlarıyla buluşmamaya yemin etti. Bunun üzerine Allah Teala da bu âyeti indirdi."

Müfessirler, bu ayetin iniş sebebi olarak bu rivayetleri gösteriyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...