Block title
Block content

"Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz." Gelmek kimin elinde? Üstad mana aleminde erken gelmek için dua etmiş olabilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gelmek de gitmek de Allah’ın takdiridir. Hiçbir kul müstakil bir şekilde kendi geliş ve gidişini tayin edemez. Ama dua ve tazarru ile Allah’ın takdirini kendine celp edebilir, bu husus her insana açıktır.

“Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır.”(1)

Üstad Hazretlerinin bu ifadesi, gelecekteki güzel günlere karşı bir özlem bir temenni iken, kendi asrındaki küfür ve inkar bulutlarına karşı bir serzeniş bir hayıflanma ifade ediyor. Yani "ben bu küfür kışının içinde imanı temsil ettim ve ediyorum, siz inşallah iman baharında mesut ve bahtiyar olacaksınız" diyerek, gelecek nesillere ümit ve moral veriyor.

"Doğumunun önce gelmesi için mana aleminde dua etmiş." tespiti, biraz tekellüflü bir tevil olur kanaatindeyiz.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...