"Neden aklıyla herkes göremiyor? (...) S: Nedir şu tabiat, kavânin, kuva ki, onlarla kendilerini aldatıyorlar?" İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiat ve kanunlar maddeci felsefeye göre kainatta olan biten her şeyin faili ve mucidi olarak görülüyor.

Mesela; denizde gemileri suyun üstünde tutan suyun kaldırma kanunudur, güneşin yörüngesindeki gezegenleri intizamlı ve ölçülü bir şekilde tutan ve çeviren güneşteki itme ve çekme kuvvetidir gibi safsata fikirleri öne sürüyorlar. Halbuki gemiyi suyun üstünde tutan Allah’ın kudret sıfatıdır, kanun dedikleri şey ise kudretin o eylem üstündeki bir unvanı, bir isimlendirilmesi ve bir sembolüdür; yoksa hakiki fail ve mucidi değildir.

Sebepler ise; her bir neticenin vesile ve vasıtalarıdır. Mesela, elma netice ise bunun sebebi elma ağacıdır, yağmur netice ise sebebi buluttur vesaire. Bu cihetle bakacak olursak, Allah, kainatta her neticeyi bir sebebin eli ile göndermiştir.

Tabiat dedikleri şey ise; kainattaki bütün kanunların toplamından hasıl olan zihni bir kabul, zihni bir vehim, zihni bir tasarımdır. Yani insan zihninin tasvir ettiği ve hakikatte bir varlığı ve vücudu olmayan hayali bir avuntudur. Ya da kainatın genelinde harika bir şekilde tasarruf eden; Allah’ın rububiyet sıfatının materyalistçe bir ifadesidir.

Tabiatın kanun ve sebeplerden farkı; onların bütününden hasıl olan zihni bir olgu olmasıdır. Yani her kanuna ilah demek yerine hepsine hükmeden ve hepsini içine alan tabiata -hâşâ- ilah demek gibidir. Bir cihetle tabiat fikri şirkin en son ve en kemal noktasıdır.

O dev gezegenleri güneşin etrafında intizamlı ve ölçülü bir şekilde topaç gibi çeviren ve tutan faili, hayali bir heyula olan tabiata izafe etmek tam bir ahmaklık örneğidir yani...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...