Block title
Block content

Neden celaline karşı sübhanallah, cemaline karşı elhamdülillah, kemaline karşı Allahu ekber denmesi gerekiyor? Celaline karşı Allahu ekber değil de neden sübhanallah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu üç kelimenin nerede, nasıl kullanıldığı hakkında Mesnevi-i Nuriye'de geçen şu bilgilere bakalım:

" İ'lem eyyühe'l-aziz! Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber, bu üç mukaddes cümlenin faydalarını ve mahall-i istimallerini dinle:

1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kâinata, âleme bakarken, idrâkinden âciz, bilhassa şu boşlukta yapılan İlâhî manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri, ancak Sübhanallah cümlesinden nebean eden mâ-i zülâli içmekle o hayret ateşi söner.

2. Aynı o insan, gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle, hamd ünvanı altında in'âmı Mün'imde ve Mün'imi in'amda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak, Elhamdülillâh cümlesiyle nîmetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor.

3. Aynı o insan, mahlûkat-ı acibe ve harekât-ı garîbeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman, Allahü ekber demekle rahat bulur. Yani, Hâlıkı daha azîm ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir."
(1)

Ayrıca Dokuzuncu Söz'ün İkinci Nüktesi'nde de yine izahı bulunmaktadır. Bu üç kelimenin her biri nerde ve nasıl kullanılacağı şöyle ifade edilmektedir:  

"Yani, Rubûbiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itaati ister; Rubûbiyetin kudsiyeti, pâklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekâisten pâk ve müberrâ ve ehl-i dalâletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarrâ olduğunu tesbih ile, "Sübhanallah"  ile ilân etsin."

"Hem de, Rubûbiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafını ve mahlûkatın aczini görmekle, kudret-i Samedâniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde "Allahuekber" deyip, huzû ile rükûa gidip, Ona ilticâ ve tevekkül etsin."

"Hem, Rubûbiyetin nihayetsiz hazîne-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyacâtını suâl ve duâ lisâniyle izhâr ve Rabbinin ihsan ve in'âmâtını şükür ve senâ ile ve "Elhamdulillah"  ile ilân etsin."

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 8099 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

hazelceylan
Allah sizden razı olsun, hayırlı çalışmalar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
aytac91
ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...