"Neden dostların kusuratına tokat gelir; hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor?" sorusuna verilen cevabı "memur" ağırlıklı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur’un bir kâtibi dedi ki: 'Neden dostların kusuratına tokat gelir; hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor?'”

"Elcevap: Memur olmayan veya hususî, şahsı itibarıyla hiyanet eden, hususî tokat yer. Bu nevi vukuat pek çoktur. Ve tam sadâkat edenlerde, maişetindeki bereket ve kalbindeki rahat cihetinde ikramlara mazhar olanlar dahi pek çoktur. Eğer memur ise, kanun namına kanunsuz hiyanet eden, ilişen, o memlekete, o bîçare ahâliye bir umumî tokada vesile olur. Ya zelzele ya yağmursuzluk ya hastalık ya fırtına gibi umumî belâlara bir vesile olur. Kendisi, zahiren hususî tokat yememiş gibi görünüyor."

"Hem eğer dinsizlik hesabına, imanî hizmetimize ilişenler olsa اَلظُّلْمُ لاَيَدُومُ وَالْكُفْرُ يَدُومُ kaidesince, küfür derecesine giren öylelerin zulümleri -büyük olduğu için- âhirete tehir edilir, ekseriyetçe küçük zulümler gibi cezaları dünyaca tâcil edilmez."(1)

Memur burada kamu adına hareket eden devletin resmi adamlarıdır. Başbakan, bakan, vali, kaymakam, komiser, subay, savcı, hâkim vesaire gibi. Bunlar devlet ve kanun adına hareket ettikleri için, yapmış oldukları hata ve zulümler umumi belalara davetiye çıkarıp sebebiyet veriyorlar.

Kuraklık, ekonomik kriz, salgın, deprem vesaire kamu adına yapılan yani devlet eli ile işlenen haksızlık ve zulümlerin birer sonucu oluyorlar. Bu haksızlığı yapan memurlar, kendisi zahirde hususî tokat yememiş gibi görünüyorlar. Ya da kamu ile beraber o sıkıntıya maruz kalıyorlar.

Bir insanın devlet nezdinde mühim bir vazifesi yoksa, bu kişinin İslama saldırması veya zarar vermeye çalışması, hususi olduğu için hususi tokat yer.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 41. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...