Block title
Block content

Nefis ve malımızı Allah'a sattığımızda rahmet hazineleri açılacağından bahsediliyor. Nefsi Allah'a satma adına, farz yükümlülüklerinin dışında ne yapılabilir? Rahmet hazineleri neler yapıldığında açılır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Farzların dışındaki ibadetler mutlak bırakılmıştır. Yani her şahıs kendi kabiliyet ve kuvvetine göre bir ibadet dünyası kurabilir. Bunun belli bir standardı ve çerçevesi yoktur. Bu yüzden  şu kadar ibadet edersen o zaman rahmet hazineleri açılır demek güçtür.

Öyle ki, eski dönemlerde bir gecede iki bin rekat namaz kılıp, kırk yıl aralıksız yatsı namazının abdesti ile sabah namazı kılanlar olmuştur. Demek bu hazineleri açmak ve o hazinelerden istifade etmek herkes için aynı ve standart değildir.

Üstad Hazretleri bu asrın insanları için bir formül ve  özetlemeyi şöyle yapıyor:

“ Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.”(1)

diyor. Öyle ise iman ve ilimde inkişaf etmek isteyen, bu eserlere dört ile sarılmalı.

Üstad Hazretlerinin şu tespiti de meseleyi izah etmektedir:

"İ'lemeyyühe'l-aziz! Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'ân'dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum.Serîüsseyir olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır."(2) 

Üstad Hazretleri bu zamanda "Farzları yapan ve kebairi terk eden inşallah kurtulur." diyor.  Bundan sonrası kişinin şahsi kemalatıdır, ne kazansa kardır.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

(2) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...