Block title
Block content

"Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir." ifadesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Üçüncü Söz'de Üstadımız'ın yaptığı bu değerlendirme, çok mükemmel bir tefekkür levhasıdır. Çünkü insan tahribi elinin yetişemediği yerlere de ulaştırabilir; ama hayır işlerinde ancak gücü nispetinde yapabilir. Bu noktadan bakıldığında şer ve tahrip itibariyle dağdan ve taundan daha dehşetli ve tahripkar olabilir. Ama hayır ve müspet işlerde bir arı veya karıncanın yaptığı işleri yapamaz.

İşte böyle bir insan, enaniyeti bırakıp hayrı ve güzelliği Allah'tan istese, nefsine değil de Allah'a itimat etse, o zaman nihayetsiz şerre olan kabiliyeti nihayetsiz hayra inkılap edecektir. İlgili yerin hemen altında Üstadımız bunun izahını şöyle yapmaktadır.

"Elhasıl: Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Lâkin, eğer enâniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i İlâhiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa, o vakit يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılâb eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyîne çıkar."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Okunma sayısı : 3.614
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...