"Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir." ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Üçüncü Söz'de Üstadımız'ın yaptığı bu tahlil, çok mükemmel bir tefekkür levhasıdır. Çünkü insan tahribatı, elinin yetişemediği yerlere de ulaştırabilir; ama hayır işlerinde ancak gücü nisbetinde yapabilir. Bu noktadan bakıldığında şer ve tahrip itibariyle dağdan ve taundan daha dehşetli ve tahripkâr olabilir. Ama hayır ve müsbet işlerde bir arı veya karıncanın yaptığı işleri yapamaz.

İşte böyle bir insan, enaniyeti bırakıp hayrı ve güzelliği Allah'tan istese, nefsine değil de Allah'a itimat etse, o zaman nihâyetsiz şerre olan kabiliyeti nihâyetsiz hayra inkılap edecektir. Alâkalı yerin hemen altında Üstadımız bunun izahını şöyle yapmaktadır:

"Elhasıl: Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Lâkin, eğer enâniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i İlâhiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa, o vakit يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılâb eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyîne çıkar."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...