Nefsimizi ıslah etmeden tebliğ etmeli miyiz? Üstad'ın ne zaman şahsi kemalatını düşünmesinde şefkat tokadı yediğini söylemesini nasıl anlamalıyız? Biz de şahsi kemalat için tebliği bırakırsak tokad yer miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dininde bir Müslümanın üç temel vazifesi vardır. Bunlar sırası ile talim, tatbik ve tebliğdir.

Talim: Dini hakikatleri doğru ve sağlam kaynaklardan öğrenmek ve talim etmektir ki, tahkiki imanı kazanma bu kısma girer ve öncelikli vazife budur.

Tatbik: Talim ettiği dini hakikatleri hayatına uygulamak ve tatbik etmektir ki, başta namaz ve bütün farz olan ibadetler bu sınıfa girer.

Tebliğ: Talim ve tatbik ettiği dini hakikatleri bir başkasına aktarmak ve tebliğ etmektir ki, hizmet bu sınıfa girer.

Bu üç vazife bir zincirin halkaları gibidir bir birinden ayrılması ve ihmal edilmesi söz konusu olmaması gerekir. Şayet bu halkalardan biri eksik olur ise diğerleri nakıs ve tesirsiz kalır.

Mesela, talim olmadan tatbik ve tebliğ olmaz; tatbik olmadan talim ve tebliğ tesir etmez; tebliğ olmadan da talim ve tatbik atıl ve nakıs olur. Dolayısı ile her üç vazife de elzem ve farzdır ve tertip ve sıralaması da bu şekildedir.

Her üçünü de beraber götürmek mümkün olduğu için, birisini diğerine tercih etmek söz konusu değildir. Yani insanın başkalarına hizmet etmesi ile kendi şahsi kemalatını düşünmesi iç içe beraber yürütülebilir. Zaten başkalarına iman hizmetinde bulunurken, insan aynı zamanda terakki ve tekemmül ediyor. Tebliğ ve iman hizmeti insanı zinde ve sürekli terakki içinde tutar.

Üstad Hazretlerinin durumu çok farklı olduğu için, o hâli bize tam bir ölçü sayılmaz, kendimizle kıyaslamak doğru olmaz kanaatindeyiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karolin
Üstad Hazretleri İslam aleminin kurtarıcısı ...ifadesi bence mübalağa..Çünkü Üstad olmadan da İmam Gazali,Rabbani,Mevlena,Celaleddin Süyuti vs..çok alimler vardı..Bir kişiye kurtarıcı demek ,(şahsı ne kadar yüksek olursa olsun)sanki o olmadan kurtulamayacaktık,dinsiz olacaktık manalarını da andırıyor.Gerçi geleceğimiz ne ahvalde olduğu bilinmez ama ben Mevlevi olurdum herhalde...(Konyalı olmak itibariyle diyorum.)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kurtaran Allah'tır bu gibi mübarek alim ve evliyalar sadece birer vesiledir. Allah bu asırda insanlığı küfür ve inkardan Risale-i Nur nimeti ile kurtarmış Üstad Hazretleri de buna aracı olmuştur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Allah razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...