Block title
Block content

Nefsin belahet ve hamakatine bak ki, bir Rabb-i Muhtar-ı Hakîm tarafından terbiye edildiğini ve o Rabb-i Hakîm'in memlûk ve masnuu olduğunu bildiğine ve bu temellük ve terbiyenin bütün efrad, enva...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, insanın bakışındaki bir hastalığa işaret ediliyor. O hastalık da şudur: Bir şeyin umumi olması, her tarafta cereyan etmesi, sanki ehemmiyetli değilmiş hissini uyandırıyor.

Nefis için önemlilik derecesi merkezden başlar, muhite yayıldıkça değerini yitirmeye başlar. Bu yüzden nefis, umumi bir fiilin içinde kendini dikkate değmez bir nokta, bir nesne görüp kendini harice atıyor.

Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının  kainattaki umumi tecelli ve cilvelerinin her şeyi kapsadığı ve kuşattığı halde, kendi de bu kapsamın içinde olduğu halde, bundan ders alıp imanı inkişaf edeceğine, tam tersine, bu umumi ve kuşatıcılığı, gaflet haline dönüştürüyor.

Sanki umumi kanunlar ve cilveler, sahipsiz ve tesadüfi zannına kapılıyor.

Evet, Nefsin bu ve buna benzer haletleri vardır. Bu kadar büyük işler ve olaylar içinde ben ne yer işgal edebilirim, ne önemim var,  ya da gizlenebilirim, gibi safsatalara sapar.

Halbuki her şeyi kuşatan bir fiil, seni nasıl harice atar.  Bu, ona kemal değil,  kusur olur.

Bir şeyin umumi ve kural dahilinde olması, sebeb-i tesettür, yani gizlenmek,  alameti ihmal, yani boş vermek manasını gerektirmez.

Tam tersine her şeyin kontrol altında, her halin muhafaza ediliyor manası çıkar. Bu nefsin aldatmacasına Üstad dikkat çekmiş. Bu gibi marazi hallerin reçetesi Mesnev-i Nuriye risalesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...