"Nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden..." Komünizm hakkındaki bu cümleyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“... hayat-ı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtaları inkâr etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşistlik tohumunu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karâbet ve milliyeti izale eden ve medeniyet-i beşeriyeyi ve hayat-ı içtimaiyeyi bütün bütün bozmaya yol açan kızıl tehlikeyi...” (1)

Komünizm, mutlak eşitlik adı altında bütün farklılık ve faziletleri inkar edip hepsini kaldırmayı hedefliyor.

Mesela, baba ile oğul arasındaki alt üst ilişkisini eşitliğe aykırı görüp evladın babaya olan saygı ve hürmetini kaldırmayı hedefliyor. Bu saygı ve hürmeti ilkellik ve gericilik olarak lanse ediyor.

Yine alim ve hocalığı bir imtiyaz olarak görüp, alime saygıyı eşitlik açısından gereksiz görüyor.

Komünizm, aynı zamanda bütün kavimlerin farklı kimlik ve özelliklerini inkar ederek, insan ırkı adı altında yeni bir kimlik oluşturarak, milliyetleri inkar eden bir ideolojik yaklaşımdır.

Bu ideolojiye göre akrabalık bağları da gereksiz ve feodaliteye ait bir adettir. Bu yüzden karabet, yani akrabalık gereksiz ve önemsiz bir olgudur demekteler.

Bununla beraber, komünizm döneminde kurdukları özel yetiştirme köylerinde, çocukları ailelerinden ayırıp -ailelerin bilgisi dışında ve kardeşlerin bile birbirlerini tanıyamadığı bir ortam- kız erkek karışık bir yerde bırakmaya ve aile mefhumunu ortadan kaldırmaya çalıştılar. Böylece aileye karşı olan anarşizmin, bu gibi faaliyetleri ile akrabalık ve nesebi yakınlık bağları koparılmaya çalışıldı.

Ayrıca, Üstadımızın On Üçüncü Söz'de,

"Ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek, bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü âkıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere, ehl-i namusun güzel kızlarını ve karılarını ibâhe eder. Belki hamamlarında erkek-kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder." (2)

ve Beşinci Şua'da,

"Meselâ, Rusya’da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın, kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından, seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemâlperest erkekler dahi, nefsine mağlûp olup o ateşe sarhoşâne bir sürurla düşer, yanar." (3)

diye bahsettiği meselede, âdeta aile mefhumunu perişan etmesi ve ortadan kaldırmaya çalışması için, aklı zorlayan tedbirleri aldıkları anlaşılmaktadır.

Yine Beşinci Şua'da geçen bir hadis-i şerife Üstadımızın,

"O zamanda meşru nikâh azalır veya Rusya’daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan, kırk bedbaht kadınlara çoban olur."(4)

şeklinde yaptığı yorum, Rusya'da nesil ve milliyetin ortadan kalkması için yaptıkları tahribatın derecesini ortaya çıkarması açısından çok manidardır.

Netice, Üstadımız anarşistliğin en büyük manilerinden olan aile ve akrabalık anlayışının komünizm ile nasıl tahrip edildiğini çok veciz bir şekilde bu cümle ile gözümüze arz etmektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
(2) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.
(3) bk. Şualar, Beşinci Şua.
(4) bk. Şualar, Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...