"Neşr-i hak için enbiyaya ittiba' etmekle mükellefiz." cümlesini izah eder misiniz? Cümledeki "mükellef" tabiri fıkhî manada mı geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mükellef", kelime olarak bir şeyi yapmağa mecbur olan vazifeli demektir.

"Ef'âl-i mükellefin" ise, Cenâb-ı Hakk'ın teklif ve emirlerini kabul etmeye ve yapmaya vazifeli kimseler demektir.

Bunlar özetle şu şekilde isimlendirilir: Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh, haram, sahih, bâtıl, fâsid, helâl.

Farzları yapmak, haramlardan kaçmak, sahih olana iman etmek batıl olanı reddetmek teklifin en geniş manasıdır. Fıkıh ise, bu teklifler içinden sadece bir bölümüdür. "Mükellef" tabirini sadece fıkıh ile sınırlamak yanlış olur.

Kısaca Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, mükellefiyetin en geniş izahı oluyor.

Allah’ın emir ve yasakları da peygamberlerden öğrenilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...