"Nev-i beşerin dünyaya gönderilmesi, daimî bir tavattun için değildir. Ancak sermayeleri olan istidat ve kabiliyetlerini tenmiye ve inkişaf ettirmek üzere ticaret için gelmişlerdir..." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlığın bu dünyaya gönderilme gayesi, fıtratına çekirdek şeklinde konulmuş kabiliyet ve istidatlarını geliştirip büyütmektir. Yoksa insanlık bu dünyayı ebedi bir şekilde yurt tutmak için gönderilmemiştir. Bu dünya hayatı bir imtihan ve tecrübe yeridir, burada ekeriz ahirtte biçeriz; öyle ise dünya hayatına kendimizi fazlaca kaptırıp asıl vazifemiz olan ibadet ve kabiliyetlerimizi inkişaf ettirme işini ihmal etmemeliyiz.

Şayet ibadet ve uhrevi ticareti unutup, sadece dünya hayatına hasr-ı nazar edersek, bir cihetle sermayesini yanlış yatırımlarda kaybeden müflis tüccarlara benzeriz. İşte münafıkların iman ve hidayeti küfür ve dünyalıklara değişmesi bu kabilinden bir zarar ve iflastır. Onlar belki dünyanın geçici ahvalinde kazanıyor gibi durabilirler, lakin en nihayetinde onları çok acıklı ve azaplı bir son bekliyor.

Kalbini ve kafasını dünyanın adi ve geçici işlerinde heba eden münafıklar, hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında rezil ve rüsva olmuşlardır. Onların sonu acıklı bir ateştir. Halbuki kalp ve kafa gibi insanın çok cihazları Allah’ın rızası ve ahiretin kazanılması için insana tahsis edilmiştir. İnsanların ekserisi bu cihazları yanlış yerde kullanıyor maalesef.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...