"Nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan 124.000 enbiyanın; kısmen şuhuda ve kısmen hakkalyakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan haber vermeleri" cümlesinde; "kısmen şuhud ve kısmen hakkalyakin" haberleri nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kısmen” kelimesini “şuhud ve hakkalyakin”in kısmî oluşu şeklinde değil de “peygamberlerin bir kısmı” şeklinde yorumlamamızın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Buna göre, bazı peygamberler ahirete sadece hakkalyakîn derecesinde inanmakla kalmamış, o âlemi bizzât görmüşlerdir. Diğer bir kısmı ise, hakkalyakin imanlarıyla o âleme inanmış ve bunu ümmetlerine haber vermişlerdir. Meselâ, Peygamber Efendimiz (asm.), Miraç mucizesiyle, ahireti, cennet ve cehennemi bizzât müşahede etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...