"Nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan 124.000 enbiyanın; kısmen şuhuda ve kısmen hakkalyakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan haber vermeleri" cümlesinde; "kısmen şuhud ve kısmen hakkalyakin" haberleri nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kısmen” kelimesini “şuhud ve hakkalyakin”in kısmî oluşu şeklinde değil de “peygamberlerin bir kısmı” şeklinde yorumlamamızın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Buna göre, bazı peygamberler ahirete sadece hakkalyakîn derecesinde inanmakla kalmamış, o âlemi bizzât görmüşlerdir. Diğer bir kısmı ise, hakkalyakin imanlarıyla o âleme inanmış ve bunu ümmetlerine haber vermişlerdir. Meselâ, Peygamber Efendimiz (asm.), Miraç mucizesiyle, ahireti, cennet ve cehennemi bizzât müşahede etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...