"Nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor." İzah eder misiniz; zararlı hayvanları öldürmek caiz midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci misal: Yirminci Söz'ün Birinci Makamında tafsilen beyan olunan üç âyettir ki, şahs-ı Âdem'e talim-i esmâ ünvanıyla, nev-i benî Âdeme ilham olunan bütün ulûm ve fünunun talimini ifade eder. Ve Âdem'e melâikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hadisesiyle, nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor."(1)

Bu paragrafta şeytanın, Hazreti Âdem (as)'e secde etmemesi küllî bir kanunun ucu ve sembolü olduğu vurgulanıyor. Yani kâinatta iyilik ile kötülük, şer ile hayır, itaat ile isyan küllî birer kanundurlar. Bu kanun en küçük daireden tut, en büyük daireye kadar uzanan bir kanundur. Bu kanunun hayvanat içinde de uzantısı vardır. Yabani ve muzır hayvanların insana itaat etmemesi, hatta zaman zaman zarar vermesi bu kanunun menfi cihetine işaret ediyor. Ehlî hayvanların itaat edip, insana çok büyük faydalar vermesi de bu kanunun müsbet cihetini hatırlatıyor.

Hazret-i Âdem (as) iyilik, hayır ve itaati temsil ederken, şeytan onun zıddı olan kötülük, şer ve isyanı sembolize ediyor. Şeytanın secde etmemesi hâdisesi ise, bu iki zıddın kâinatta birbirleri ile olan rekabetini ve çarpışmalarını sembolize ediyor.

Buna bakarak muzır ve yabanî hayvanları, zararları dokunmadığı müddetçe öldürmek ya da itlaf etmek caiz olmaz. Ancak insana mutlak bir zararı söz konusu olduğunda onları öldürmek caiz olur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Muzır mahlukat için yılanın misal verilmesinin Hz Adem noktasında  hikmeti varmıdır? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kanaatimize göre yılanın tabiatına vurgu yapılıyor. Zira yılan tabiatı zehirli ve yüzü soğuk bir hayvandır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...