"Nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor." İzah eder misiniz; zararlı hayvanları öldürmek caiz midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci misal: Yirminci Söz'ün Birinci Makamında tafsilen beyan olunan üç âyettir ki, şahs-ı Âdem'e talim-i esmâ ünvanıyla, nev-i benî Âdeme ilham olunan bütün ulûm ve fünunun talimini ifade eder. Ve Âdem'e melâikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hadisesiyle, nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor."(1)

Bu paragrafta şeytanın, Hazreti Âdem (as)'e secde etmemesinin külli bir kanun ve realitenin ucu ve sembolü olduğu vurgulanıyor. Yani kainatta iyilik ile kötülük, şer ile hayır, itaat ile isyan külli birer kanundurlar. Bu kanun en küçük daireden tut, en büyük daireye kadar uzanan bir kanundur. Bu kanunun hayvanat içinde de uzantısı vardır. Yabani ve muzır hayvanların insana itaat etmemesi, hatta zaman zaman zarar vermesi bu kanunun menfi cihetine işaret ediyor. Evcil hayvanların itaat edip, insana çok büyük faydalar vermesi de bu kanunun müspet cihetini anımsatıyor demektir.

Hazreti Âdem (as) iyilik, hayır ve itaati sembolize ederken, şeytan onun zıddı olan kötülük, şer ve isyanı sembolize ediyor. Şeytanın secde etmemesi hadisesi ise, bu iki zıddın kainatta birbirleri ile olan rekabet ve çarpışmalarını sembolize ediyor.

Bu sembolizeye bakarak muzır ve yabani hayvanları, zararları dokunmadığı müddetçe öldürmek ya da itlaf etmek caiz olmaz. Ancak insana mutlak bir zararı söz konusu olduğunda onları öldürmek caiz olur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Adem68474

Muzır mahlukat için yılanın misal verilmesinin Hz Adem noktasında  hikmeti varmıdır? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kanaatimize göre yılanın tabiatına vurgu yapılıyor. Zira yılan tabiatı zehirli ve yüzü soğuk bir hayvandır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...