"Nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi, musibetzedelere ve intihara sevk eden belâlarla müptela olanlar için ayn-ı nimet ve rahmettir..." Bu cümlede "intihara sevk eden belalara müptela olanlar" kimlerdir, onlar için intihar caiz mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İntihar etmek büyük bir günahtır, ama küfür ve inkâr değildir. Şayet intihar eden birisi, intihar etmeyi helal görürse ve bu büyük günahı inkar ederse, o zaman küfre düşer. Zira Allah’ın haram kıldığı bir şeyi helal kılmak küfürdür.

Ancak kişi intiharın haram olduğunu bilir, inkâr etmez, sırf sıkıntıdan, eza ve cefadan kurtulmak niyetiyle intihar ederse, büyük bir günah işlemiş olur. Bu kişi şayet imanla kabre girmiş ise cezasını Allah takdir eder, cezasını çektikten sonra tekrar cennete girer. "Her intihar eden, dinden çıkmış ve kabre imansız olarak girmiştir." düşüncesi Ehl-i sünnet itikadına zıttır.

Hiç kimsenin kabre iman ile girmesi garanti değildir. Büyük günahları işleyen ve tövbe etmeden ölen birisi ile intihar eden birisinin kabre imanlı girip girmeme tehlikesi ve ihtimali aynıdır. İhtimal ile kesinlik arasında fark vardır. İhtimal insanın daima teyakkuzda olmasına ve tedbir almasına sebep olur. Hadislerde intiharın şiddetli gösterilmesi o günahı işlemeye meyilli olanları zecr ve sakındırmak içindir.

Bazı zayıf insanlar, dünyanın musibet ve sıkıntısı altında ezildiği zaman çareyi intihar etmekte görüyor ve canına kıyıyor. Üstad Hazretleri burada, asıl maksadın ahiret hayatı olduğunu, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, bu yüzden insanın birçok zorluk ve sıkıntılar ile imtihana maruz kalınabileceğini, eza ve cefanın, çekilen sıkıntıların insanın günahlarına kefaret olacağını, manevi derecesini artıracağını, Cenab-ı Hakk’a daha ziyade dua ve niyazda bulunacağını ve âhiretine ciddi çalışacağını beyan ediyor.

Yani dünya asıl ve maksat değil, sadece bir imtihan yeridir, bunun en güzel ispatı zorluk ve sıkıntıların insanı ta’ciz etmesidir. Bazı musibetler ve sıkıntılar insanı öyle bunaltıyor ki, bazı mü’minler bundan kurtulmak düşüncesiyle intihar bile edebiliyorlar.

Üstad Hazretleri büyük günah olan intihara sevk eden işlere göre daha rahat olan ölümü seçmenin psikolojisini nazara veriyor. Yoksa intihar etmenin normal bir şey olduğuna imada bulunmuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...