"Nihayetsiz hüsn-ü zâtîsini ve cemâlinin mehâsinini ve hüsnünün letâifini... En şâşaalı bir surette âyinedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren, yine bilbedâhe o zâttır." Allah'ın zatının güzelliği nasıl gösterilebilir?

Soru Detayı

Hem Sahib-i Âlem'in nihayet derecede âsârındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zâtîsini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde mukteza-yı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil; en şaşaalı bir surette âyinedarlık eden ve gösteren ve sevip, başkasına sevdiren yine bilbedahe o zâttır. Risale-i Nur - Mektubat(212). Hüsnü zatisini muktezayi hikmet ve hakikat olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şaşaali bı surette ayinedarlik eden o zattır ne demek? Allah'ın zatinin Hüsnünün misli mesili sebihi yoktur ile nasıl muvafık olabilir buradaki mana

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah sonsuz cemal ve kemal sahibidir. Cemalini mahlûkat aynasında hem kendi görmek istiyor hem de başkalarına göstermek istiyor. Bu yüzden kâinatı yaratıyor.

Kâinat Allah’ın güzel isim ve sıfatlarının tecelli edip kendini sergilediği bir ayna veya bir teşhir yeridir. Bu nokta-i nazardan kâinat ve içindeki her şey ilahî isimleri ilan edip gösteren birer aynadır. Hiç şüphe yok ki, bu aynalar içinde en parlak, en güzel, en muazzam olanı Peygamber Efendimiz (asm)’dir. Yani Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını üzerinde en güzel bir şekilde gösteren, en mükemmel ve en parlak biçimde izhar eden Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Tabiri caiz ise Peygamber Efendimiz Allah’ın en gözde en açık en parlak en değer verdiği bir eseri ve bir aynası oluyor. Peygamber Efendimiz (asm)'in imanı, ibadeti ve ahlakı Allah’ın isim ve sıfatlarının mücessem bir şekli oluyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Mu’cizat-ı Ahmediye, Zeylinin Bir Parçası, Sadisen kısmındaki "hem"leri biraz açar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...