"Nihayetsiz hüsn-ü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini... En şaşaalı bir surette ayinedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren, yine bilbedahe o zattır." Allah'ın zatının güzelliği nasıl gösterilebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Sahib-i Âlem'in nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini ayinelerde mukteza-yı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil; en şaşaalı bir surette ayinedarlık eden ve gösteren ve sevip, başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, ...Zeylin Bir Parçasıdır)

Allah sonsuz cemal ve kemal sahibidir. Cemalini mahlukat aynasında hem kendi görmek istiyor hem de başkalarına göstermek istiyor. Bu yüzden kâinatı yaratıyor.

Bu alem bütün cüz ve cüz'ileriyle Allah'ın isim, sıfat, şuuanat ve zatını gösteren ayineler hükmündedir. Burada "Zat"tan maksad, eser, fiil, isim, sıfat ve şuunatın kaynağı olan ana öz demektir. Dolayısıyla bu âlemdeki her bir eser, Allah'ın yetmiş bin perdeden geçerek bize ulaştığı halde bu kadar güzelse; onun sahibi olan Allah'ın zatının ne kadar güzel olduğuna şahitlik eder.(bk. YETMİŞ BİN PERDE)

Kâinat Allah’ın güzel isim ve sıfatlarının tecelli edip kendini sergilediği bir ayna veya bir teşhir yeridir. Bu nokta-i nazardan kâinat ve içindeki her şey ilahi isimleri ilan edip gösteren birer aynadır.

Hiç şüphe yok ki, bu aynalar içinde en parlak, en güzel, en muazzam olanı Peygamber Efendimiz (asm)’dir. Yani Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını üzerinde en güzel bir şekilde gösteren, en mükemmel ve en parlak biçimde izhar eden Peygamber Efendimiz (asm)'dır. Tabiri caiz ise Peygamber Efendimiz Allah’ın en gözde en açık en parlak en değer verdiği bir eseri ve bir aynası oluyor. Peygamber Efendimiz (asm)'in imanı, ibadeti ve ahlakı, Allah’ın isim ve sıfatlarının en mükemmel ve mücessem bir şekli oluyor.

Evet, ariflerin dediği gibi;

"Ayinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim,
Mir’ât-ı Muhammed’den, Allah görünür dâim."
(Barla Lahikası, 69. Mektup: Sabri'nin Fıkrasıdır)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Mu’cizat-ı Ahmediye, Zeylinin Bir Parçası, Sadisen kısmındaki "hem"leri biraz açar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...