"Nihâyetsiz kurbu nihâyetsiz bu'd ile cem'edip, zerreler ile şemsler arasında uhuvveti tesis etmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, her şeye nihayetsiz yakındır, yâni O’nun yakınlığına bir sınır çizmek mümkün değildir. Her şeyin her şeyini O yaratmıştır ve idare etmektedir.

Ve hiçbir şey, O’nun kemalini hakkiyle idrak edemez, O’nun zâtının mahiyetini bilemez. Bu cihetle de her şey O’ndan nihayetsiz uzaktır.

"Allah’ın her şeye yakın olması" cihetiyle, zerrelerle güneşler arasında bir kardeşlik tahakkuk eder. Yâni, bir zerre diyebilir ki "Allah bana sonsuz yakın", aynı şeyi güneş de söyler. Böylece ikisi arasında bir nevi kardeşlik meydana gelmiş olur.

İkinci bir kardeşlik bağı da her ikisinin de Allah’ın zâtını bilmekten aynı derecede uzak olmalarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...