"Nil-i mübarek âdet-i arziye fevkinde bir gaybî cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor." Burada Nil nehrinden "âdeti arziye fevkinde" diye bahsedilmesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Nil nehrinin kaynağının cennetten olduğu ifade ediliyor. Nitekim bu hadislerde de bildirilmiştir. Çünkü Nil’in gelir gider dengesi sebepler açısından mantıksız duruyor; çöl iklimindeki gelir o kadar az ki Nil’in giderini karşılamaz. Demek Nil’in kaynağı başka bir taraftan geliyor demektir; o kaynak da cennettir.

"Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil Cennet nehirlerindendir.”(1)

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği aynı hadis-i şerifin Müsned’deki meâli de şöyledir:

“Dört nehir cennetten fışkırmıştır: Fırat, Nil, Seyhan, Ceyhan.”(2)

Fahrüddin er-Râzî ise Mü’minûn Sûresinin 20. âyetinin izahında İbni Abbas’tan (r.a.) şu rivayete kaydeder:

“Cenab-ı Hak cennetten beş nehir indirmiştir: Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat ve Nil.”(3)

Üstad Hazretleri bu gibi hadislere dayanarak, Nil nehrinin kaynağının cennetten olduğunu şöyle ifade ediyor:

"İşte, bu sırra işareten, bu mânâyı ifade için, hadiste rivayet ediliyor ki, 'O üç nehrin herbirine cennetten birer katre her vakit damlıyor; ve ondan bereketlidirler.' Hem bir rivayette denilmiş ki: 'Şu üç nehrin menbaları Cennettendir.'" *

"Şu rivayetin hakikati şudur ki: Madem esbab-ı maddiye, şunların bu derece kesretli nebeânına kabil değildir. Elbette menbaları bir âlem-i gaybdadır ve gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki, masarifle varidatın muvazenesi devam eder."(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim, Cennet, 26.
(2) bk. Müsned, II/261, 289, 440.
(3) bk. Futûhu'l-Gayb, 23:89.
* Müslim, Cennet: 26; Müsned, 2:289, 440; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 5:381.
(4) bk. Sözler, Yirminci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Peki ama bu dünyadaki su döngüsünü bozmaz mi ? Bir buz dağı erise okyanuslardaki su seviyesi yükselip karaların bı kismi su altında kalıyor. Kac bin yıldır hariçten su gelse denge bozulur gibime geliyor. Elbette Allah diledikten sonra olmayacak şey yok ama Adetullaha da ters değil mi . Bu hadisler mutesabih olabilir mi sizce?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Faraza beş litre su hiç kayba uğramadan sürekli bir döngü ile devrediyor demek yanlış olur. Çünkü suyun tamamen kaybolma ve dönüşme durumları da olabilir. Sizin ifade ettiğiniz döngü büyük oranda adetullah açısından doğrudur ama dünya içinde ki su kütlesi tamamen döngü ile devam eder demek yanlış olur diye düşünüyoruz. Kaybolan kısmının bereket şeklinde bilinmeyen ve görünmeyen kaynaklardan gelmesi makul bir yaklaşımdır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...