Âkilü'l-lahm (et yiyen) hayvanlar, sadece ölmüş hayvan leşlerini yeselerdi, hayatlarını devam ettirebilirler miydi? Bazı zamanlarda (kuraklık gibi) avlanmakta zorluk da çekiyorlar.


Rezzak-ı hakiki sebepler değil, Allah’tır. Rezzak olan Allah, yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsinin rızkını unutmadan, şaşırmadan mütemadiyen veriyor. Meselelere sebepler noktasından bakarsak işin içinden çıkamayız. Ama Allah canibinden bakarsak her şey çok berrak ve kolaydır.

Şu sebep böyle olursa, bu olmazdı, gibi karmaşık ve bizim aklımızın haricinde olan meselelere kafa yormak, beyhude ve sıkıntı verici bir durumdur. Bu sebeple "Rezzak-ı Hakiki Allah" deyip, teslim olmak gerekir. Dünya kurulduğundan bu yana sayısız canlıların sayısız rızıklarını yaratan Allah, elbette aslan ve çıta gibi canavarları aç bırakmaz.

"Yeryüzündeki her canlının rızkı, Allah’a aittir."(Hud, 11/ 6)

"Nice canlı vardır, rızkını kendi elde edemez. Sizin de onların da rızkını Allah verir."(Ankebut, 29/60)

"Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır."(İsra, 17/30)

Bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:

“Eğer siz Allah'a hakkı ile tevekkül etseniz, kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler."(1)

(1) bk. Tirmizi, Zühd, 33; İbn Mace, Zühd, 14; İbn Hanbel,1/332.