"Sebep", "müsebbip", "müsebbep" kelimelerini örneklerle açıklar mısınız?


Sebep, neticeye vesile ve aracı  olan şeye denir. Mesela elma neticedir, ağaç ise elmaya bir sebep ve vesiledir.

Müsebbeb, sebebleri ve vesileleri mevcut olan şeye deniliyor. Yani sebep ile meydana getirilmiş olan netice ve sonuç demektir. Mesela elma, ağacın bir müsebbebi yani neticesi ve sonucudur.

Müsebbib, vücuda getiren ve kuran demektir. Yani sebepler vasıtası ile neticeyi yaratan ve ihdas eden demektir ki, yegane müsebbib Allah’tır.

Özet olarak elma müsebbeb, ağaç sebep, Allah ise müsebbiptir.