"Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'ân işaret eder. Sekerâtı tatmamış, her bir şehid kendini hayy biliyor, görüyor." Bu mısralarda talebelerinin şehid olacağına mı işaret ediyor?


"Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'ân işaret eder. Sekerâtı tatmamış, her bir şehid kendini hayy biliyor, görüyor. Lâkin yeni hayatı daha nezih buluyor."(1)

Şehitler normal insanlar gibi ölümün acısını tatmıyorlar. Sekerat, insanın can çekişmesi ve ölümün o soğuk yüzünü hissetmesidir ki, her canlı bu tadı hissedecektir. Sadece şehitler bundan müstesnadır.

"Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) de ölüler demeyin. Hayır, onlar ölü değil diridirler, ama siz bunu hissedemezsiniz, sezemezsiniz." (Bakara, 2/154)

Bu ayette bu mana açık bir şekilde ifade ediliyor. Şehitler kendilerini ölmüş bilmedikleri için, ölüme dair haller, onlarda yoktur. 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. (Âl-i İmran, 3/169)

Bu ayet de şehitliğin ne kadar yüce bir makam olduğunu ifade etmektedir. Bu ulvi makama erişmek için dua etmeli. Allah’ın hikmeti iktiza ederse şehitliği nasib eder, etmez ise duamıza başka türlü bir sevab bahşeder.

Bu ifadelerde talebelerinin şehit olacağına dair bir işaret ya da emare göremiyoruz.

(1) bk. Sözler, Lemeat.