Aşire, en küçük zaman dilimi midir? Eğer en küçük zaman dilimi ise, mevcudat film kareleri gibi art arda farklı konumlarda, yoktan var edilip o şekilde mi yaratılıyor? Eğer böyle ise "ân-ı seyyale"yi nasıl anlamalıyız?


Üstad Hazretleri "Zamanın hakikati, levh-i mahv ve ispattır."diyor. Yani, zaman denilen şey, eşyanın gayb âleminden, yani Allah’ın ezelî ilim dairesinden şehadet ve varlık âlemine girme hâdisesinin ünvanıdır.

An-ı Seyyale: Gelip geçici olan en kısa olan zaman dilimi demektir. Seyyale, bir şeyin süratle geçmesine kinayedir. Yani zaman denilen şey su gibi süratle akıp gidiyor.

Bu tabirlerin hepsi, zaman kavramının darlığına ve kısalığına işaret içindir. İnsanlık, zamanın şimdiki en alt birimi olan saliseyi kullanıyor. Salisenin de elbette alt birimleri vardır. Onları da görebilseydik, zaman ve varlık dediğimiz şeyin ne kadar az ve dar bir sahada hapsolduğunu daha iyi anlayacaktık.