"En büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar." Peki diğer peygamberlerin zamanında onlara iman edip onların sohbetlerinde bulunanların derecesi nedir?


Talebenin kıymeti, ders aldığı hocanın kıymetine göredir. Peygamber Efendimiz (asm) fazilet noktasından nasıl sair peygamberlerden üstün ise, Peygamber Efendimiz (asm)'in rahle-i tedrisinden ders alan sahabeler de sair peygamberlerin ümmetlerinden ve onun rahle-i tedrisinden ders alanlardan üstün ve faziletlidirler. Yani her peygamber kendi mevki ve makamına göre kıymet bahşediyor.

Mesela, Hazret-i İsa (as)’ın rahle-i tedrisinden bizzat ders alan havariler ile daha sonraki makbul Nasranîler arasında elbette çok azim fazilet ve üstünlük vardır. Hangi peygamber olursa olsun, ondan bizzat ders almak ile bilvasıta ders almak arasında elbette fark olacaktır. Bu yüzden her peygamberin bizzat ümmetine sahabe nazarı ile bakabiliriz, lakin hiçbiri Peygamber Efendimiz (asm)'in sahabelerine yetişemezler...